ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

  1. กรอก
  2. ตรวจสอบเนื้อหาที่กรอก
  3. การส่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์

โปรดระมัดระวังเรื่องต่อไปนี้ในการติดต่อสอบถาม

โปรดทราบว่าขึ้นอยู่กับประเภทของคำถาม เราอาจต้องใช้เวลาในการเตรียมคำตอบ

โปรดกรอกหัวข้อที่ระบุด้านล่างนี้ พร้อมทั้งเลือกยินยอมกับเรื่องการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นจึงกดปุ่ม [ตรวจสอบเนื้อหาที่กรอก]

[จำเป็น] กรุณากรอกหัวข้อต่อไปนี้ทั้งหมด

เนื้อหาการติดต่อสอบถาม

เนื้อหาการติดต่อสอบถามจำเป็น

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อสกุลจำเป็น
ชื่อบริษัทจำเป็น
ที่อยู่ถ้ามี
เบอร์โทรศัพท์จำเป็น
ที่อยู่อีเมลจำเป็น
ที่อยู่อีเมล (ยืนยัน)จำเป็น

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ากรอกในแบบฟอร์มสำหรับติดต่อสอบถามนี้ จะถูกนำไปใช้งานตามที่ระบุอยู่ใน "นโยบายการปกป้องความเป็นส่วนตัว" และ "การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล" ของบริษัทฯ เนื่องจากเราต้องตอบคำถามตามที่ท่านได้ติดต่อสอบถามมา จึงอาจมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าให้แก่บริษัทในเครือทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ หากท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่ระบุข้างต้นนี้โปรดคลิก "ยืนยัน"